Odszkodowania

             Kancelaria zajmuje się sprawami zadośćuczynień i odszkodowań, które przysługują z różnych tytułów. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w ich codziennym życiu zdarzają się  sytuację, które uprawniają do szeregu świadczeń. Dlatego też poniżej przedstawiono przykładowe sytuacje uprawniające do ich dochodzenia.

Obrażenia ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego (których doznałeś jako pasażer, kierowca, pieszy lub rowerzysta), wypadku w transportach lokalnych, busach, mpk, kolejowych, rolnictwie, różnego rodzaju sklepach, stokach narciarskich, na nieodśnieżonych, oblodzonych i nierównych chodnikach, itd. 

          Zadośćuczynienie w powyższych przypadkach powinno być kompensatą za doznaną krzywdę oraz powinno być adekwatne do rozmiaru poniesionej szkody. Należy mieć na uwadze, że poniesione koszty leczenia, dojazdów do lekarzy, na rehabilitację które powstały w związku z wypadkiem mogą być zwrócone w pełnej wysokości. Jeśli w skutek wypadku wymagamy pomocy, opieki osób trzecich, utraciliśmy zyski lub dochody (takie, które otrzymalibyśmy gdyby nie doszło do wypadku) albo też ponieśliśmy inne wydatki lub straty pozostające w związku z wypadkiem, z tego tytułu przysługuje także stosowne odszkodowanie. Czasami wypadek był na tyle poważny, że pomimo zabiegów medycznych nie wrócimy do pełni zdrowia, pozostajemy pod stałą opieką medyczną, wymagamy pomocy osób trzecich, kosztownej rehabilitacji, utraciliśmy zdolności wykonywanej dotychczas pracy, a wszystko to wiąże się z bardzo dużymi wydatkami i dezorganizuje dotychczasowy tryb życia. W takich sytuacjach możemy dochodzić stosownej renty. 
Pamiętajmy, gdy zdarzenie lub wypadek powoduje dziecko, które nie ukończyło 13 lat przysługuje możliwość dochodzenia odpowiednich świadczeń.

Utrata osoby bliskiej w wyniku wypadku

        W przypadku utraty w wypadku bliskiej osoby przysługuje odszkodowanie. Jest ono określane jako odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Przy określaniu kwoty dochodzonego świadczenia należy przeanalizować obecną sytuację materialną i porównać, w jakiej sytuacji materialnej znajdowalibyśmy się gdyby zmarły żył.

Jeśli jesteś uprawnionym do alimentów, a zmarły zobowiązany był do wypełniania obowiązku alimentacyjnego czy też stale dostarczał środki na utrzymanie przysługuje Ci renta alimentacyjna.  

Błędy w sztuce medycznej (w tym także zakażenia w szpitalu) 

      W przypadku powstania szkody na osobie w skutek błędu medycznego np. pozostawienie ciała obcego w miejscu operacyjnym przysługuje nam stosowne zadośćuczynienie. Będzie ono stanowiło rekompensatę za doznane krzywdy. Jeśli w związku z błędem medycznym ponieśliśmy dodatkowe koszty np. opieki medycznej, dojazdów do placówek opieki zdrowotnej - możemy domagać się ich pokrycia. W przypadku gdy w skutek błędów w sztuce medycznej konieczna była opieka osoby trzeciej, utraciliśmy dochód bądź ponieśliśmy inne straty wówczas przysługują nam stosowne świadczenia. Jeśli błąd w sztuce medycznej jest na tyle poważny, że pomimo zabiegów medycznych nie wróciliśmy do pełni zdrowia, pozostajemy pod stałą opieką medyczną, wymagamy pomocy osób trzecich, kosztownej rehabilitacji, utraciliśmy możliwość wykonywanej dotychczas pracy, a wszystko to wiąże się z wydatkami  możemy dochodzić stosownej renty.

Szkody w pojeździe, kradzieży pojazdu

         W przypadku powstania szkody w pojedzie lub kradzieży samochodu może okazać się że ubezpieczyciel bezzasadnie odmówi wypłaty odszkodowania albo wypłacił kwotę która jest nieadekwatna do wartości pojazdu. Wówczas przysługuje nam odszkodowanie odpowiedniej kwocie.Podobnie wygląda sytuacja gdy pojazd np. samochód, ciągnik, motor, został w części lub całości zniszczony, a ubezpieczyciel bezzasadnie odmówił wypłaty odszkodowania albo wypłacona kwota nie jest wystarczająca do pokrycia wydatków związanych z naprawą. W takiej sytuacji przysługuje nam odszkodowanie w odpowiedniej wysokości.

Zniszczonego domu/mieszkania

         Niekiedy dochodzi do sytuacji w których mieszkanie lub dom zostało zniszczone np. przez pękniętą rurę, zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych, intensywnych opadów deszczu, rozładowań atmosferycznych. W tej sytuacji przysługuje stosowne odszkodowanie. Sytuacja wygląda podobnie jeśli w domu lub mieszkaniu doszło do kradzieży z włamaniem, pożaru także w takiej sytuacji przysługuje nam stosowne odszkodowanie. 

Błędy budowlane, błędy izolacji termicznej, wady izolacji przeciwwodnej, niezgodność z projektem, pęknięcia ścian, pęknięcia sufitu, niewłaściwy montaż stolarki okiennej lub drzwiowej, niewłaściwie wykonana elewacja, źle ułożona glazura

          Budujemy wymarzony dom, poświęcamy na ten cel oszczędności gromadzone przez całe życie lub zaciągamy kredyt i wierzymy, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Następnie okazuje się że mamy niewłaściwie zrobioną hydroizolację domu, źle zamontowane okna, a płytki ułożone na podłożu w którym jest ogrzewanie podłogowe pękają. Najczęściej gdy zgłosimy nasz problem do Wykonawcy będzie próbował wymijająco pozbyć się Nas i  zgłoszonego problemu. Niekoniecznie uzyskamy satysfakcjonujące dla Nas rozwiązanie. Nie możemy zapominać, że w takich sytuacjach mamy prawo do żądania stosownych świadczeń i naprawienia szkód. Każda sytuacja wymaga analizy i rozważenia jakie błędy zostały popełnione i kto wykonywał poszczególne etapy prac. Warto zasięgnąć w tym zakresie fachowej porady i dochodzić swych praw.

Opóźnionego lotu/odwołanego lotu

            Często zdarza się że lot został odwołany lub opóźniony o kilka godzin z różnych przyczyn. Pamietajmy, że w przypadku opóźnienia z winy przewoźnika przysługuje nam odszkodowanie od 250 EUR do 600 EUR. 

Wypadku przy pracy

            W sytuacji gdy dojdzie do wypadku na terenie zakładu pracy lub w czasie jej wykonywania pomimo wypłaty odszkodowań z ZUS , ubezpieczeń grupowych a także polis dodatkowego ubezpieczenia istnieje możliwość wyrównania krzywd związanych z wypadkiem. 

Inne sprawy które nie zostały wyżej wymienione

             Gdy z kogoś winy doświadczymy szkody na osobie albo w mieniu, a sprawa nie mieści się w powyższych kategoriach zapraszamy do kontaktu. 

Do spraw rzadszego rodzaju możemy zaliczyć:

  • wypadek za granicą,
  • wypadek w rolnictwie,
  • zdarzenia losowe z tytułu NNW i AC,
  • zaniżona wycena szkody z OC i AC,
  • niesłuszne tymczasowe aresztowanie,
  • odszkodowanie od Skarbu Państwa,
  • wypadek z udziałem zwierząt leśnych,
  • wypadek w parkach rozrywki, zoo.

W ramach powyżej opisanego rodzaju spraw Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną w tym przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego (przedsądowego) oraz sądowego.

amazing milgauss replica pasha mechanical for sale best quality replica watch sub reddit under dollar david yurman replica bell ross watches taoboreddit montre watches with fake diamonds waterproof 40m one replica luxury watches for mens gmt ii golds the skagen soulja boy fake watches of nasa strap with top 10 replica watch sites rubens barrichello work best site to buy rolex replica tank anglaises